Hvorfor læring
Evnen til å lære gir uendelige muligheter og fordeler, og er kanskje den viktigste egenskapen i møte med en akselererende fremtid. Vi mennesker lærer hele livet, men noen har gått dypere inn i hva som kreves for å skape optimale læringssituasjoner og hvordan man kan gjøre informasjon om til effektiv læring. Bak all læring ligger vår fantastiske hjerne – det er her alt starter, og her all læring blir koordinert. Det er derfor anbefalt å forstå hva som skjer i hjernen under læring og hvordan man kan bruke dette til å tilrettelegge for optimal hjernefunksjon under læring. Læring kan være vanskelig å måle, men forskning og eksperimenter viser at det er mulig å doble læringshastigheten ved å gjøre de riktige tingene. Dette er kjernen i det vi jobber med i Hulelab. Vi er dedikert til å forstå  forbedre læringsprosesser, og vi streber etter å inspirere så mange som mulig til å lære raskere.