Lås opp ditt læringspotensiale

Velkommen til Hulelab.

I Hulelab gjør vi tre ting:

Forsker Vi forsker på hjernens mysterier under læring.

Skaper Vi utvikler banebrytende teknologier som bygger broen til raskere og mer effektive læringsopplevelser.

Inspirerer Vi benytter vår innsikt om hjernen og læring til å tenne gnisten i bedrifter og enkeltpersoner, og hjelper til med å lære raskere.

Hjernen
I Hulelab er vår største interesse hjernen, dens potensial til å lære og hvordan vi kan hjelpe mennesker med å lære raskere. Vi har samlet vitenskapelig kunnskap om hva som skjer i hjernen under læring, hvordan vi kan benytte denne kunnskapen til å øke læringshastighet, og hvordan vi kan implementere denne kunnskapen i hverdagen. Vårt arbeid er fokusert på å hjelpe både organisasjoner og enkeltpersoner med å forbedre læringseffektiviteten og oppnå raskere læringsresultater. Vi utvikler banebrytende teknologi som fremmer individuell læring og tilpasser seg brukernes behov. I tillegg samler, analyserer og tilrettelegger vi forskning innen læringsvitenskap for å drive kontinuerlig innovasjon og forbedring. Hvis du ønsker å vite mer, les videre og ta gjerne kontakt med oss.
Hvorfor læring
Evnen til å lære gir uendelige muligheter og fordeler, og er kanskje den viktigste egenskapen i møte med en akselererende fremtid. Vi mennesker lærer hele livet, men noen har gått dypere inn i hva som kreves for å skape optimale læringssituasjoner og hvordan man kan gjøre informasjon om til effektiv læring. Bak all læring ligger vår fantastiske hjerne – det er her alt starter, og her all læring blir koordinert. Det er derfor anbefalt å forstå hva som skjer i hjernen under læring og hvordan man kan bruke dette til å tilrettelegge for optimal hjernefunksjon under læring. Læring kan være vanskelig å måle, men forskning og eksperimenter viser at det er mulig å doble læringshastigheten ved å gjøre de riktige tingene. Dette er kjernen i det vi jobber med i Hulelab. Vi er dedikert til å forstå  forbedre læringsprosesser, og vi streber etter å inspirere så mange som mulig til å lære raskere.
Om Hulelab
I Hulelab integrerer vi forskning, utvikling av læringsteknologi og formidling for å utforske og akselerere læringsprosesser.

Forskning
Vi samler og analyserer forskningsdata for å forstå hva som skjer i hjernen under læring, og hvordan denne innsikten kan brukes for å fremme raskere og mer effektiv læring. I tillegg tilrettelegger vi for forskning innen dette feltet.

Utvikling av læringsteknologi
Vårt dedikerte team arbeider med utviklingen av banebrytende læringsteknologi. Dette er et svært dynamisk og spennende område, hvor vi ser et stort potensial for å skape revolusjonerende og innovative løsninger som kan hjelpe mennesker i hele verden.

Formidling
Gjennom engasjerende formidling og inspirerende foredrag, hjelper vi enkeltpersoner og grupper med å starte deres reise mot akselerert læring.
Forskning
Vi samler og analyserer forskningsdata om hjernens læringsevne fra ledende akademiske og forskningsmiljøer globalt. Videre tilrettelegger vi for forskning på akselerert læring og skaper synergier gjennom samarbeid mellom universitetsmiljøer, næringsliv og teknologisektorer. Denne omfattende innsikten anvendes til formidling og utvikling av banebrytende teknologier for akselerert læring.
Utvikling
Etter flere års innsamling av forskning om hvordan hjernen lærer mest effektivt, har vi identifisert et betydelig potensial for å utvikle en programvare som fungerer som en personlig læringsassistent. Denne programvaren er designet for å hjelpe individer med å maksimere sitt læringspotensial. Vi har utformet en innovativ arkitektur for gjennomføringen av dette prosjektet og rekrutterer nå eksperter for å bygge løsningen.

Målet er å etablere et SaaS-selskap med ambisjoner om å hjelpe over 7 millioner mennesker globalt med å optimalisere sin læring. Dette B2C-produktet vil også være nyttig for individer i organisasjoner som søker effektivisert læring. Vi er i ferd med å bygge teamet og søker samarbeid med spesialister og næringslivsaktører som ønsker å bidra til denne utviklingen.

Hulelab vil fungere som en koordinator i denne utviklingsprosessen.

Vi søker dyktige fagfolk som ønsker å bli med på denne reisen og dermed bli en del av et team med ambisjoner om å bli - "The fastets learning team on the planet".

Er dette av interesse for deg? Se våre stillingsutlysninger, eller ta kontakt.

Brain For The Future

Vi hjelper din bedrift med akselerert læring. Utforsk metoder og verktøy som kan forbedre og akselerere din læringsprosess, slik at du kan oppnå dine akademiske og profesjonelle mål raskere.

Les mer  

Brain Hacks For Faster Learning

Lanseres i midten av juni 2024

Les mer  

Individuell læringscoaching

Individuell læringscoaching' hvordan vi i Hulelab hjelper individer med personlig tilpassede læringsstrategier for å hjelpe studenter med akademiske prestasjoner, eller en person i arbeid som ønsker å utvikle sin evne til å lære.

Les mer  

Akademia

Vitenskap

I vårt team har vi eksperter med bakgrunn fra akademia, spesielt innen nevrobiologi, psykologi, fysiologi, medisin, sosiologi og prosjektledelse. Vår mangfoldige kompetanse gjør oss i stand til å tilby en helhetlig tilnærming til læring og utvikling. Alt vi gjør, og alt vi formidler, er basert på solid forskning og vitenskap. Vi legger stor vekt på å kunne vise til dokumenterte resultater og vitenskapelige studier som støtter våre metoder og teknikker. Vår forpliktelse til evidensbasert praksis sikrer at våre løsninger er både effektive og pålitelige. Vi streber etter å integrere den nyeste forskningen i vårt arbeid, og våre eksperter er kontinuerlig oppdatert på de siste utviklingene innen sine respektive felt. Dette gjør oss i stand til å tilby de mest innovative og effektive læringsløsningene.

AI Agenter

Utvikling

I Hulelab var vi tidlig ute med å utvikle digitale AI-agenter, som spiller en sentral rolle i vår daglige drift og forskningsarbeid. Disse agentene håndterer store datamengder med høy presisjon, noe som forbedrer våre analyser og beslutningsprosesser. Våre AI-agenter er spesialtrent innen nevrobiologi, psykologi, fysiologi, og medisin, og de bidrar til å styrke vår forskningskapasitet. Ved å bruke AI-agentene til både rutineoppgaver og avanserte dataanalyser, frigjør vi tid for våre ansatte til mer komplekse oppgaver. Dette gjør oss i stand til å reagere raskt på nye utviklinger og behov i markedet. Vårt mål er å alltid ha en fremtidsrettet organisasjon, og med det være langt fremme i den raske teknologiske utviklingen som skjer rundt oss.

Sport

Fart

Enkelte i vårt team elsker utfordringene seiling tilbyr, og noen av oss konkurrerer fortsatt på høyeste nivå. Vi henter mye inspirasjon fra en idrett som har utviklet seg enormt de siste årene og som krever evner til rask læring. I tillegg bygger vi mye av vår kultur rundt erfaringer fra konkurransesituasjoner, hvor det eneste som gjelder er å vinne. Seilingens krav til kontinuerlig tilpasning og rask beslutningstaking gjenspeiles i vår tilnærming til arbeid. Vår konkurranseinstinkt og dedikasjon til å vinne er kjernen i vår organisasjonskultur, og det driver oss til å yte vårt beste i alle prosjekter vi tar på oss.

Forsvaret

Teamarbeid

I vårt team har vi mennesker med bakgrunn fra spesialstyrker i det norske forsvaret, noe som gir oss en unik tilnærming til strategisk tenkning, presisjon og effektivitet. Vi trekker på erfaringene, innsikten og læringsvitenskapen fra dette miljøet for å forbedre vår arbeidsmetodikk og optimalisere læringsprosesser. Dette hjelper oss å levere resultater på en effektiv og målrettet måte. Et av de viktigste prinsippene vi har med oss fra dette miljøet er psykologisk trygghet i teamet, hvor alle hjelper hverandre med å oppnå de felles målene.

Sandvika, Norge

COO - Chief Operating Officer

Sandvika, Norge

Fullstack Utvikler

Sandvika, Norge

Productdesigner

Sandvika, Norge

Mastergrad student søkes

Sandvika, Norge

PhD-kandidat

  • Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika, Norge
  • Norway