Individuell læringscoaching

I Hulelab tilbyr vi individuell læringscoaching for å hjelpe både studenter og yrkesaktive med å utvikle personlig tilpassede læringsstrategier. Vårt mål er å forbedre akademiske prestasjoner for studenter og styrke læringsevnen for personer i arbeidslivet som ønsker å videreutvikle seg.

For studenter

Våre læringscoacher arbeider tett med studenter for å utvikle effektive læringsstrategier som er skreddersydd deres unike behov og læringsstil. Gjennom en grundig kartlegging av studentens styrker og utfordringer, utarbeider vi et individuelt program som:

 • Forbedrer studieteknikkene
 • Øker forståelsen og retensjonen av fagstoffet
 • Styrker eksamensforberedelsene

For yrkesaktive

For personer i arbeidslivet som ønsker å forbedre sin læringsevne, tilbyr vi coaching som fokuserer på kontinuerlig utvikling og kompetanseheving. Våre coacher bruker avanserte metoder for å:

 • Identifisere personens læringsbehov og mål
 • Utvikle strategier for effektiv tidsstyring og prioritering
 • Forbedre problemløsning og kritisk tenkning

Vår tilnærming

 • Personlig Tilpasning: Vi tilpasser læringsstrategiene til hver enkelt deltaker, basert på en grundig vurdering av deres kognitive stil og læringspreferanser.
 • Evidensbaserte Metoder: Våre metoder er forankret i den nyeste forskningen innen læringspsykologi og nevrovitenskap.
 • Løpende Veiledning: Gjennom regelmessige møter gir vi kontinuerlig støtte og justering av strategiene for å sikre optimal læringseffekt.

Resultater

Ved å delta i vårt program for individuell læringscoaching, kan deltakerne forvente:

 • Økt akademisk ytelse og bedre 
 • Forbedret læringseffektivitet 
 • Større selvtillit i egen læringsevne og evne til å møte nye utfordringer

Kontakt Oss

For mer informasjon om hvordan Hulelab kan hjelpe deg med å utvikle skreddersydde læringsstrategier, ta kontakt med oss i dag. La oss hjelpe deg med å nå dine akademiske eller profesjonelle mål gjennom målrettet og personlig læringscoaching.

Vi har også mulighet til å gjøre målinger av ditt fokus, hjerneaktivitet, stressnivå og søvn.

Bildet viser EEG for måling av hjernebølger